Od dnia 1 stycznia 2016 wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosić będzie 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł (5,7%) w stosunku do roku 2015, gdy wynagrodzenie minimalne wynosiło 1750 zł. W związku z tym pracownik otrzyma wynagrodzenie do ręki w kwocie ok 1355 zł.
Zmiana ta nie dotyczy jednak wszystkich pracowników. Na innych zasadach naliczane będzie wynagrodzenie osoby zatrudnionej w firmie krócej niż rok. W takim przypadku stawka minimalna wynosić będzie 80%, czyli 1480 zł brutto.
Wypłacenie pracownikowi niższej kwoty wynagrodzenia jest naruszeniem praw pracowniczych.