Najważniejsza zmiana to umożliwienie udzielania pełnomocnictwa ogólnego- obecnie do każdego postępowania potrzebne jest odrębne pełnomocnictwo.

Od pełnomocnictw nie trzeba będzie wnosić opłaty skarbowej. Aktualnie wynosi ona 17 zł i jest wymagana od każdego rodzaju sprawy oraz naliczana osobno od każdego powołanego pełnomocnika, także gdy zostali umocowani do reprezentowania podatnika w tym samym postępowaniu.