W ramach reformy przewidziano obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. z obecnych 5 000 zł do 1 zł, a w rezultacie obniżenie  minimalnej ustawowej wartości udziału z 50 zł do 1 zł.

Według projektodawców  aktualnie obowiązujące minimum kapitałowe nie pełni jakiejkolwiek funkcji gwarancyjnej wobec wierzycieli spółki.  Jednocześnie jest ono źródłem obciążeń dla wspólników, zatem z punktu widzenia wierzycieli spółki ta propozycja nie doprowadzi do pogorszenia ich sytuacji.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.