Oznacza to, że przedsiębiorcy będą płacili do ZUS ponad 1110 zł miesięcznie.
W prognozie budżetu rząd przyjął kwotę przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 4055 zł. Jest to o 96 zł więcej niż w zeszłym roku, gdy założenie wynosiło 3959 zł.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, a zatem 0,6*4055 zł = 2033 zł. Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2016 roku wyniesie:
• Składka emerytalna – 474,92 zł
• Składka rentowa – 194,64 zł
• Składka chorobowa – 59,61 zł
• Składka wypadkowa – 43,79 zł
• Składka na Fundusz Pracy – 59,61 zł
Każda ze składek wzrasta o kilka złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym, co w sumie daje podwyżkę opłat na rzecz ZUS w wysokości 19,70 zł.