1. Obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie każdej dostawy towarów lub świadczenia usług. Przed reformą obowiązku podatkowego był określany według daty wystawienia faktury.

2. W sposób istotny zmieniły się także zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. zależy generalnie od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Kupujący i sprzedający muszą uwzględniać VAT w tym samym miesiącu.

3. Zmiana dotyczy także zmiany daty wystawiania faktury. Począwszy od 2014 r., faktury muszą być wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa towarów lub świadczonych usług lub uzyskał całość lub część płatności. Wcześniej faktura miała być wystawiona w ciągu 7 dni.