Toukokuun 19. pävästä lähtien uudet yrittäjät (toiminimet) voivat rekisteröityä samalla sekä CEIDG -rekisteriin (yhtiörekisteri) että sosiaaliturvalaitokseen (ZUS). Aiemmin molemmat tuli tehdä erikseen. Rekisteröinnit voi tehdä verkossa osoitteessa: http://www.ceidg.gov.pl/ .

Yrittäjä voi ilmoittaa:
  • itsensä sosiaalivakuutus- sekä sairausvakuutusrekistereihin
  • perheensä sairausvakuutusrekisteriin
  • ilmoittaa muutoksista vakuutuksissa
  • poistaa itsensä rekistereistä

Palvelut toimivat myös englanniksi.