Uuden lainsäädännön mukaan saman työnantajan palveluksessa määräaikaisten työsopimusten yhteiskesto ei voi ylittää 33 kuukautta. Työsopimus tulkitaan toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli tämä 33:n kuukauden yhteiskesto ylitetään. Määräaikaisia työsopimuksia ei voida tehdä  myöskään kuin kolme - neljäs tulkitaan automaattisesti toistaiseksi voimassaolevaksi.
Ongelmaksi uudessa lainsäädännössä saattavat muodostua siirtymäajan käytännöt, koska näitä ei lainsäädännössä määritetä selvästi. Itse lainsäädäntö sinänsä vastaa työntekijöiden näkökulmasta ajankohtaiseen ongelmaa. Puolassa on aikaisemmin tyypillisesti tehty hyvinkin pitkiä määräaikaisia työsopimuksia. Taustalla on ollut se, että määräaikaisten työsopimusten irtisanominen on helpompaa, kuin toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten.