Usługi Księgowe


Księgowość finansowa Księgowość zarządcza
- Prowadzenie ksiąg
- Kontrola zgodności
- Deklaracje finansowe
- Sprawozdawczość
- Kontrola wewnętrzna 
- Budżetowanie

Główny obszar naszej działalności, Księgowość, to jedna z najważniejszych składowych udanego biznesu. Polega na mierzeniu zasobów finansowych i badaniu informacji rachunkowych. Rzetelnie prowadzona księgowość zapewnia przedsiębiorstwu przejrzystość i daje kierownictwu jasny obraz sytuacji finansowej spółki. Co więcej, bez względu na swoją wielkość spółki muszą dokumentować transakcje biznesowe i informować o nich, śledzić realizacje faktur i zapobiegać problemom z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami lokalnymi. 


W Leinonen Księgowi tworzą i utrzymują dokładną i spójną dokumentację księgową i przygotowują na przykład roczne sprawozdania finansowe na potrzeby sprawozdawczości i wymogami prawnymi. Nasi księgowi współpracują z klientami i dbają o zgodność informacji rachunkowych z lokalnymi i międzynarodowymi standardami. 

Księgowość finansową w Leinonen rozumiemy jako sporządzanie i przekazywanie potrzebnych informacji finansowych przede wszystkim dla podmiotów zewnętrznych wobec spółki, takich jak instytucje skarbowe, kredytodawcy, dostawcy, instytucje rządowe i akcjonariusze. Księgowość finansowa posiada bardzo rozbudowaną strukturę i jest prowadzona według lokalnych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Świadczone przez nas usługi w zakresie księgowości finansowej obejmują między innymi, prowadzenie ksiąg, zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. 

Księgowość zarządczą w Leinonen rozumiemy jako sporządzanie i przekazywanie potrzebnych informacji finansowych przede wszystkim na wewnętrzne potrzeby spółki. Dla menedżerów, pracodawców i właścicieli stanowi ona podstawę do podejmowania decyzji w zarządzaniu i decyzji operacyjnych. Świadczone przez nas usługi w zakresie księgowości zarządczej obejmują między innymi właściwą sprawozdawczość, kontrolę wewnętrzną oraz budżetowanie. 

Usługi księgowe świadczone przez Leinonen Poland

Przeczytaj więcej na temat Usług Księgowych świadczonych w Polsce lub skontaktuj się z naszym biurem w celu otrzymania szczegółowych informacji lub oferty dotyczącej świadczonych usług. 

:

Zaufanie, skuteczność i elastyczność

Właśnie te cechy składają się na dobrą księgowość

Uważamy, że zaufanie jest kamieniem węgielnym wszelkiej współpracy w biznesie. Dzięki godnemu zaufania partnerowi w zakresie księgowości zwiększają Państwo swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w każdej dziedzinie. Mają Państwo czas, aby skupić się na istocie prowadzonego biznesu i nie muszą się Państwo przejmować kwestiami administracyjnymi.

Wnosimy wartość dodaną dla naszych klientów, kładąc szczególny nacisk na skuteczność naszych działań. Wciąż rozwijamy nasze usługi, reagując na potrzeby naszych klientów w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Perspektywiczne podejście pozwala nam oferować naszym klientom coraz lepsze rozwiązania. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 
Latest news

Przekształcenie umów o pracę Mar 17

W zeszym miesiącu wprowadzone zostały nowe ograniczenia w zatrudnieniu na czas określony. Od 22 lutego obowiązuje 33-miesięczny limit takiej pracy.

SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016 Jan 13

W związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, z dniem 1 stycznia 2016 wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców.

WZROST PŁACY MINIMALNEJ Jan 13

Od 1 stycznia 2016 roku wzrosła płaca minimalna

Leinonen współpracuje z Polskimi firmami w Finlandii Nov 20

Leinonen Finland obsługuje coraz więcej Polskich Firm prowadzących swoją działalność w Finlandii.